Je kunt tot 8 werkdagen na ontvangst van het pakket reclameren (doorgeven dat er iets niet in orde is). Dit kan door middel van het klachtenformulier. Op dit formulier kun je aangeven wat er aan de hand is. Houdt hiervoor de factuur bij de hand. 

De pakbon

In de derde kolom (2e h.) wordt N of T afgedrukt. Dit is Nieuw of Tweedehands. De zesde kolom (Status): als hier niets wordt vermeld zit het boek in het pakket. Als hier Nn.ontv. staat wordt dit boek nageleverd. Indien bekend, wordt de verschijningsdatum achter de titel afgedrukt. Als deze nog niet bekend is wordt er "onbekend" afgedrukt. 'Eindtotaal pakbon' is het totaalbedrag van hetgeen daadwerkelijk geleverd is. 'Eindtotaal order' is het totaalbedrag van het geleverde inclusief het nog te leveren.

Naleveringen

Van de eventueel nog na te leveren titels (Nn.ontv.) krijg je altijd bericht thuis. Indien je het eindtotaal van de gehele order hebt betaald, heb je de na te leveren boeken reeds betaald. Indien je het eindtotaal van de pakbon betaalde, moet je de na te leveren boeken nog betalen wanneer je die ontvangt.

Een manco/misdruk

Er heeft elektronische pakketcontrole plaatsgevonden waardoor manco's niet mogelijk zijn. Mocht je onverhoopt toch een boek of artikel missen, dien je dit binnen acht dagen te melden. Dit geldt ook voor misdrukken en eventueel beschadigde exemplaren. Uiteraard wordt in het geval van misdrukken een ander boek beschikbaar gesteld. Dit kan via ons klachtenformulier.

Retouren

Wij accepteren slechts retouren binnen 8 werkdagen na aankoop. Je dient dan wel het betalingsbewijs te kunnen overhandigen. Hieraan zijn wel kosten verbonden (20% van het betreffende bedrag).

Terug naar faq